marifetname'den seğirmeler...

SEĞİRMELER

İnsan vücûdunda dolaşan kanın hareketlerine bağlı olarak uzuvlar, titreme tarzında seğirme dediğimiz bir takım hareketler yapar. İşte bu seğirmelerin nelere delâlet ettiğinin açıklanması:

BAŞ: Başın tepesinin seğirmesi makamdan haber verir. Önünün seğirmesi devlet, yan tarafının seğirmesi gerek sağ ve gerek sol yan olsun hayırdır.

ALIN: Alnın sağının seğirmesi iyi yaşam, solunun seğirmesi haberdir.

KAŞ: Kaş seğirmesinde sağ ve sol dostluktur. Kaşların ortasının seğirmesinde sağ zevk, sol kederdir.

DİL: Dilin sağı seğrirse hüzün, solu şen’liktir.

GÖZ: Gözün dışının seğirmesinde sağda kötüleme solda zînettir. Gözbebeği seğirmesinde sağı ağrı, solu sevinçtir. Göz kuyruğu seğirmesinde sağda sevinç, solda maldır. Göz altı seğirmesinde sağda sevinç, solda hışım (kızgınlık)tır.

YANAK: Yanak seğirmesi, sağda hayır, solda mal’dır.

BURUN: Sağda kahır (fazlaca üzüntü), solda mevkî’dir.

DUDAK: Dudak üstü seğirmesinde sağda rızık, solda şen’liktir. Dudak ucu seğirmesinde sağda zarar, solda şenliktir. Dudak altı seğirmesi sağ ve sol’da yahşî (iyi)dir.

ÇENE: Seğriyen çene sağda iyi yaşayış, solda güzelliktir.

KULAK: Seğirmesi sağ ve solda hoş haberdir.

BOĞAZ: Boğaz da kulakla seğirirse sağda mal, solda gam (keder)dir.

DÖŞ: Seğirmesi sağda rızık, solda mal’dır.

DİRSEK: Seğirmesi sağda ve solda hoş haberdir.

KOL: Kolların seğirmesi sağda kötüleme, solda mânevî ayıptır.

BİLEK: Seğirmesi sağda mal, solda meşakkat (sıkıntı, zorluk)tur.

EL ÜSTÜ: Seğirmesi sağda hüzün, solda şereftir.

     Başparmak: Seğirmesi sağda yük, solda kâm (istek, arzu, lezzet)dir.

     Şehâdet Parmağı: Titrerse sağda ve solda sebeplerdir.

     Orta Parmak: Sağda hüzün, solda şen’liktir.

     Serçe Parmağı: Sağda mevki (makam), solda gam (keder)dir.

     Yüzük Parmağı: Seğirmesi solda hayır, sağda mal’dır.

GÖĞÜS: Seğirmesi sağı hüzün, solu sürûr (sevinç)dir.

MEME: Seğirmesi sağda mevki (makam), solda şen’liktir.

KARIN: Tam seğirmesi sağda birleşme, solda kâm (istek, lezzet)dir.

GÖBEK: Seğirmesi sağda hüzün, solda sürûrdur.

BEDEN: Bedenin bir yanının seğirmesi sağı sevinç, solu mal’dır.

BÖĞÜR: Seğirmesi solu rızık, sağı mevkîdir.

OYLUK: Seğirmesi sağı mihr (şefkat, muhabbet), solu oğul’dur.

KASIK: Seğirmesi sağda cima’, solda sefer (yolculuk)tur.

HUSYE: Seğirmesi sağda çocuk, solda gam’dır.

MAK’AD: Seğirmesi solda yol, sağda mal’dır.

BALDIR: Seğirmesi sağda iyi yaşam, solda seferdir.

DİZ: Seğirmesi sağda hüzün, solda sürûrdur.

DİZALTI: Seğirmesi sağda yol, solda kederdir.

BACAK: Seğirmesi sağda mal, solda mevkîdir ve yolculuktur.

BACAK DIŞI: Seğirmesi sağda yol, solda erzaktır.

BACAK İÇİ: Seğirmesi sağda mal, solda ayrılıktır.

TOPUK: Seğirmesi sağda kavuşma, solda sefer’dir.

AYAK ARKASI: Seğirmesi sağda hüzün, solda sâfâ (gönül şen’liği)dir.

TOPUK VE EL: Seğirmesi sağda yürüme, solda şereftir.

TABAN: Seğirmesi sağda yürüme, solda şereftir.

     Baş Parmak: Seğirmesi sağda mal, solda kâm (arzu, lezzet)dir.

     Orta Parmak: Seğirmesi sağda ve solda hoş haberdir.

     Serçe Parmak: Seğirmesi sağda cidal (kavga), solda sürûrdur. Serçe parmak yanındakinin seğirmesi sağ ve solda rızk ve maldır.

Eğer bir yerin seğirirse bak; buradaki hükümleri hatırla ve şüphesiz îtimat et! Damar neden oynar? Hak’dır onu oynatan. O an işâretlerini anla ve müjdelerini bekle!...

Erzurumlu İbrâhim Hakkı

(Kaddesallâhü sirrehul-azîz)

(Mârifetnâme’den)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !